Concept art

Under vårterminen 2010 gick jag en distanskurs på Gotlands universitet i ämnet Concept Art Design, tillsammans med knappt 100 andra studenter. Kursen bygger på att man steg för steg arbetar enskilt med ett fiktivt spelprojekt. Bilden ovan är en s.k. “moodboard”, ett bildkollage som skall fungera både som inspirationskälla och som en sorts röd tråd.